Vätskebalansen är viktigt för prestationen

Kroppen består av 50-60 % vatten

Kvinnokroppen består av ca 50 % och manskroppen av ca 60 % vatten.
Skillnad beror på att män av hormonella orsaker i allmänhet har mer muskler än kvinnor, och muskler innehåller mer vätska än fettvävnad.
Kroppen ger ifrån sig vätska genom lungorna, huden, urinen och avföringen. Vätskebalansen är särskilt viktigt för cellernas funktion.

Vätskebalansen och prestationsförmågan

Vätskebalansen är otroligt flexibel och påverkas av en mängd olika faktorer som tex. träning, stress, typ av kläder, temperatur, vind, luftfuktighet.
Under träning är vätskebehovet naturligtvis större på grund av att man svettas mera. Törst är ett tecken på att man redan har vätskebrist, därför bör man alltid dricka även när man inte är törstig för att förebygga för vätskeförlusten innan träningen börjar – dock inte med större mängder än att det känns bra att träna med i magen.

Vid långvariga idrottsaktiviteter (dvs. över 45 min.) har svettningarna och den medförande rubbningen av vätske- och saltbalansen en stor roll i prestationens resultat.
Svettningarna beror på arbetsbelastningen, för en långdistanslöpare har i praktiken kroppsvikten, löphastigheten och energihushållningen en stor betydelse för hur mycket han/hon kommer att svettas. Till viss grad kan man kompensera för svettningarna genom att dricka under tiden, men vad du dricker är också av stor betydelse.

[contact-form][contact-field label=”Namn” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”E-post” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Webbplats” type=”url” /][contact-field label=”Meddelande” type=”textarea” /][/contact-form]

Det kan till och med försämra vätskebalansen genom att driva ut mer vatten från blodomloppet än nödvändigt.

Under mycket varma förhållanden kan inte ens rent vatten tas upp lika snabbt som man förlorar vätska genom svettningar. Här kan det vara en fördel om man förser kroppen med sockerämnen under ett långt lopp för att uppnå ett energitillskott som kan utnyttjas under loppets gång för att spara på glykogendepåerna.

 

Lämna ett svar