Rörlighetsträning vad är det?

Stelhet leder till minskad funktionalitet i din idrott och i vardagen det är även anledningen till att skador uppstår.

Rörlighetsträning

Rörlighet är förmågan till rörelseutslag i en eller flera leder. Rörligheten inskränks ibland av olika element, så som, muskler, ledkapslar, hud, skelettstrukturer, senor, ligament samt fett.

Rörlighetsträning är något som i stort sett alla människor kan ha nytta av eftersom den dels kan syfta till att öka rörligheten i lederna, dels till att bibehålla rörligheten genom att motverka den muskelstelhet som belastande träning ofta leder till.

Man brukar dela in rörlighets begreppet i olika kategorier, aktiv, passiv, statisk och dynamisk.

Aktiv rörlighetsträning – Man töjer med egen muskelkraft genom att aktivera en muskel (agonist) för att töja ut antagonisten – exempelvis då man aktiverar framsida lårmuskeln (agonisten) för att töja ut baksida lårmuskeln (antagonisten).

Passiv rörlighetsträning – Man utnyttjar egen muskelkraft i någon form av yttre belastning för att töja en viss muskel. Denna yttre belastning kan vara den egna kroppsvikten, redskap eller en partner.

Statisk rörlighetsträning –  Man håller kvar töjningen i samma läge under en vis tid – antingen med aktivt eller passivt arbete.

Dynamisk rörlighetsträning – Man uppnår ytter läget under en kort stund. Dynamisk rörlighet kan vara både aktiv och passiv, men vanligast är den aktiva varianten.

Vill du veta mera? Kontakta gärna våra PT, de hjälper dig gärna med övningar samt träningsupplägg.

 

 

Lämna ett svar