Hunger och Mättnad vad är det?

Vad är Hunger?

  • Hunger ett tillstånd som aktiverar oss att söka efter mat, få kontakt med mat och äta den.
  • Hunger är en stress situation där pulsen är hög och man upplever nedstämdhet och oro, dessa två tillsammans utnyttjar alla kroppens resurser för att fullfölja vårt mål ”att hitta mat” för att tillfredsställa vår hunger.

Vad är Mättnad?

  • Mättnad är ett tillstånd som kommer efter att vi har ätit, ett tillfälligt avbrott i hungertillståndet.
  • Mättnad är en icke-stress situation, pulsen är låg och man känner sig upprymd.

Hunger                                                                        Mättnad

Aktivitet                                                                      Vila
Stress                                                                           Icke- stress
Hög puls                                                                      Låg puls
Nedstämdhet                                                              Upprymdhet

Hur är hungern kopplad till vårt energibehov?

Hunger är en stresssymtom som gör kroppen klar för aktion, målet är att tillfredsställa hungern. Situationer som leder till ökat energibehov leder till en hungerökning.

Ökat energiförbruk leder till ökat födointag men hunger ökar även vid minskad energiförbrukning.

”Kopplingen mellan födointag och energiförbrukning är asymmetrisk”

Vad betyder det och vilka konsekvenser kan det få på kroppsvikten?

Enligt grekerna är energiförbrukning asymmetrisk för att den kan både leda till ökat födointag genom ökad energiförbrukning, medans minskad energiförbrukning leder till minskad aptit och minskat födointag, MEN vissa fall kan aptiten även öka trots minskad energiförbrukning.

Högenergiförbrukning             ökat födointag
Lågenergiförbrukning             ökat födointag

Idag äter vi också utan att ha energibehov tex om man sitter still.
Passiva timmar framför TVn kan också stimulera aptiten. Stillasittande längre perioder förknippas med hög kroppsvikt.

Hur påverkar det hungersignalerna och vilka konsekvenser kan det få för ätandet?

Hungern består av tre faser. När vi äter snabbmat går vi direkt in i fas två.

  • Hitta föda
  • Konsumera föda
  • Lagra energin från födan.

När vi äter snabbmat går vi direkt in i fas två ”att konsumera föda”, våra kroppar är skapade för att hitta födan först innan den konsumeras. Genom att hoppa över fas ett och gå direkt på tvåan gör att våra kroppar inte hinner förstå att vi äter. Det tar 30 min för kroppen att förstå att vi äter och det är därför lätt att äta mer än man behöver bara för att kroppen inte har hunnit uppfatta att vi har ätit.

Vill du veta mer om kost, balans & fettförbränning? Passa på och boka dig redan idag till vår föreläsning.

 

 

 

Lämna ett svar