FaR®

FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT

Det mest centrala i Fysisk aktivitet på recept (FaR) är att allt arbete utgår från individen.

Fysisk aktivitet på recept

Det finns stort vetenskapligt stöd för att Fysisk aktivitet på recept (FaR) fungerar. Aktiviteten blir då en del av behandlingen och anpassas till en patients egna förutsättningar och önskemål. Det mest centrala i Fysisk aktivitet på recept (FaR) är att allt arbete utgår från individen. Som grund för ordinationen använder man FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), vilken är en kunskapsbank om fysisk aktivitet och hälsa.

Ett FaR kan förskrivas av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter eller annan legitimerad vårdpersonal. De ger förslag på träning som är lämplig beroende på diagnos, personligt intresse och livssituation. Det kan vara allt från promenad till stavgång, simning, vattengymnastik, styrketräning, gympapass, qigong, yoga eller trädgårdsarbete. Det är viktigt att aktiviteten höjer pulsen.

Arbetet med FaR bygger oftast på samverkan mellan förskrivare och friskvårdsorganisationer och tar oftast utgångspunkt i lokala förutsättningar, vilket gör att varje modell i sig blir unik. En patient kan få ett recept till aktiviteter som görs i egen regi, men också som en hänvisning till någon friskvårdsaktör.

Det är de olika landstingen i landet som har beslutsrätt gällande vilken arbetsmetod man väljer för FaR i sitt landsting.

FaR hos Gympro 

Vi är en av de träningsarrangörer som valt att rabattera träningen för dig med recept. Provträning hos oss med FaR kostar 350 kr (ord.pris 995 kr) och du får provträna två gånger för 500 kr  innan du bestämmer dig för medlemskap.

Du bokar din provträning i valfri studio under kategorin ”FaR” och tar med dig ditt recept vid ditt första besök.

Du kan boka FaR-tjänster så länge ditt recept är aktivt.

Om FaR – fysisk aktivitet på recept

Genom att öka din fysiska aktivitet kan du förebygga och behandla många sjukdomar. Du som behöver stöd med detta kan få Fysisk aktivitet på recept, FaR. Det innebär att du får ett recept på någon rörelseaktivitet. Aktiviteten är anpassad till de förutsättningar och önskemål du själv har.

Ibland är fysisk aktivitet den bästa medicinen där aktiviteten blir huvuddelen av din behandling. När du rör dig mer sker förändringar i kroppen som gör att du kan känna dig gladare, sova bättre, lättare hantera stress och hålla din vikt. Fysisk aktivitet kan minska risken för eller förbättra flera olika sjukdomar, till exempel de här:

  • högt blodtryck och stroke
  • kärlkramp och hjärtinfarkt
  • diabetes
  • benskörhet och benbrott
  • ont i ryggen
  • depression
  • demens

Vem kan få FaR?
Du kan få FaR om du behöver öka din fysiska aktivitet för att förebygga eller behandla sjukdomar. Fysisk aktivitet är en viktig del av behandlingen vid ett 30-tal olika sjukdomar.

Vart vänder jag mig för att få FaR?
Du kan få FaR av all legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Till exempel av en fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, psykolog, dietist, arbetsterapeut, tandläkare eller barnmorska.

Kontakta en vårdcentral eller en rehabmottagning om du har frågor om fysisk aktivitet som medicinsk behandling eller önskar få FaR och hjälp med att komma igång och röra dig mer.

Det finns många olika aktiviteter som kan rekommenderas i FaR. Flera av aktiviteterna kan du genomföra på egen hand och innebär ingen direkt kostnad för dig. Andra aktiviteter erbjuds av motionsanläggningar och föreningar som ofta tar ut en avgift. Denna avgift betalar du själv eftersom den inte ingår i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd, men många arrangörer ger rabatt mot att du visar upp ett FaR. En del arbetsgivare ger också ekonomiskt stöd för fysisk aktivitet och träning.