FYSIOTERAPI

Vi gör en undersökning och en bedömning av ditt tillstånd.

Du som har ont i ryggen, axlarna och nacken behöver få behandling med fysioterapi. Du får hjälp med dina besvär, ofta med hjälp av rörelse och träning i olika former. 

FYSIOTERAPI

Nedsättning av funktion och/eller smärta från muskelatur och leder drabbar de flesta någon gång i livet. Kroppen har egna resurser till självläkning men ibland behövs professionell bedömning, rehabilitering och vägledning för att få maximal funktion. Våra leg. Fysioterapeuter har flera års erfarenhet i branschen med en anpassad behandlig efter dina behov. 

Boka tid Linné

45min - Fysioterapi nybesök 850kr

När du som patient träffar en fysioterapeut på ett nybesök gör vi en undersökning och en bedömning av ditt tillstånd. Sedan kommer vi tillsammans överens om en behandlingsplan. Vi utformar individuellt anpassade träningsprogram för personer med funktionshinder till följd av skador, sjukdomar och/eller åldersrelaterade besvär. 

Boka tid Eriksberg

30min - Fysioterapi återbesök 850kr

Vi forsätter tillsammans med din behandlingsplan som vi tagit fram. 

Vad gör en fysioterapeut?

Rörelse – fysisk aktivitet och ansträngning – där pulsen och andningsfrekvens går upp och då musklerna får ta i är en av de viktigaste grundstenarna för både psykisk och fysisk hälsa!

Olika skador, smärt- och sjukdomstillstånd involverar det muskuloskeletala systemet och hämmar individens förmåga till rörelse och fysisk aktivitet. Begränsningar i individens förmåga till rörelse har stora konsekvenser och ökar risken för en rad sjukdomar, fysisk och psykisk ohälsa, inaktivitet och för tidig död.

Fysioterapeuter bedömer och diagnostiserar skador, smärt- och sjukdomstillstånd som involverar det muskuloskeletala systemet; leder, muskler, senor, ligament, nerver, brosk och ben. De arbetar med olika typer av icke kirurgisk och icke peroral (ämne via munnen) läkemedelsbaserad behandling. Fysioterapeuter arbetar istället med medicinsk träning, handledd rehabilitering, manuell behandling samt nål- och injektionsbehandling av olika läkemedel samt tillverkning och utprovning av avlastande hjälpmedel för att läka och stärka kroppens förmåga att utföra rörelser och att motstå belastning.