Genom att fullfölja din beställning så accepterar du villkoren

Personlig Träning & Kostrådgivning

– Avtalet betalas med en delbetalning vid försäljningstillfället i förskott
– Vi tecknades dag så utgår en startavgift på 395kr
– De tjänster avtalet avser går inte att byta mot andra tjänster än avsett
– Innehavaren ansvarar själv för att att hans/hennes hälsotillstånd är god så att träningen går att utföra riskfritt
– Gympro återlöser ej tecknat avtal och har ingen ångerätt
– Samtliga PT paket är giltiga i 12 mån från försäljningstillfället
– Avtalet är personligt och bundet till namngiven person
– Du ansvarar själv för dina inloggningsuppgifter och att mail från Gympro inte hamnar i din skräpmail
– Vid misstanke om att någon annan kan ha fått tag på ditt användarnamn och lösenord skall du omgående kontakta info@gympro.se
– Avbokning sker minst 24h avsatt tid för att undvika debitering

– – –

 Open Gym & Smallgroup
– Gympro erbjuder medlemskap utan bindningstid men med 2 månaders uppsägningstid 
– Vi tecknades dag så utgår en startavgift på 395kr/person
– Har du en kampanjperiod eller prova-på så  övergår medlemskapet till ordinarie pris på 995kr/mån för både open gym och smallgroup
– Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning till betalning sker
– Betalning av månadsavgifter sker via autogiro och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen 28:e varje månad
– Vid frysning tillkommer en kostnad på 150kr vi frysning om 2 månader.
– Studion är larmad, videoövervakad och brickorna är personligt knutna till dig som står på medlemskapet.

Bokning av träning & behandling
Bokas på hemsidan under fliken ”boka tid” 

Köp av varor
Du kan köpa varor på plats även när det inte är bemannade tider genom appen Wondr som du kan ladda ned för apple och android. Efter du loggat in så väljer du ”butik” som du finner under din ”wondr-wall, du kan här välja att betala med kort, swish eller om du har medgivande för autogiro Du kan också köpa varor genom att swisha till 123 200 7946, märk köpet med vald produkt. 

Visa hänsyn
Tränar du mellan 05:00-09:00 & 20:00-23:00 så försök att undvika dunstar i golvet av battlerope, vikter och hopp. Detta för att vi ska  fortsätta ha glada grannar!

– – –

GDPR
Personuppgiftspolicy

Syfte
Baddaren AB värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskydds-lagstiftning (GDPR) och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge möjlighet att inpassera då gymmet är obemannat, ge dig bra service och information om vår träning och verksamhet.

Riktlinjer
1. Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt medlemsavtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ålder, födelsedatum, personnummer, fotografier, betal- och kreditkortsnummer, kontonummer och andra bankrelaterade uppgifter, träningsstatistik, uppgifter som du självmant och frivilligt uppger.

2. Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
När du köper medlemskap/avtal lämnar du dina personuppgifter och godkänner samtidigt att vi behandlar dessa. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

När du anlitar en av våra medarbetare,

När du svarar på enkäter och undersökningar,

När du kontaktar oss, söker anställning hos oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

3. Hur kan du tillvarata dina rättigheter?
Du har när som helst rätt att återkalla ditt godkännande, (uppsägningstid enligt avtal) ej får hantera dina personuppgifter, kräva anonymisering eller begära utdrag ur de register som innehåller dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta Baddaren AB. Tänk på att återkallelse av godkännande kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig, det vill säga du får ingen information om förändringar i verksamheten eller att du inte kan fortsätta träna hos oss.

4. Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast våra anställda som behöver person-uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

5. När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Uppgifterna lämnas i övrigt inte ut till tredje part.